• Toyota

Sloane Toyota of Malvern

593 Lancaster Ave
Malvern, PA 19355

  • Sales: 484-329-7300
  • Service: 484-329-7302
  • Parts: 484-329-7306

Pre-Owned Vehicle Specials

Pre-Owned Vehicle Special

2010 Toyota
Camry LE
$16,995
2012 Toyota
Corolla S
$17,995
2007 Toyota
Tacoma
$16,995

2012 Toyota
Highlander V6
$27,495
2012 Toyota
RAV4 Limited
$25,995
2011 Toyota
4Runner SR5 V6
$29,994

2004 Volkswagen
Touareg V8
$10,999
2003 Toyota
Camry Solara SE
$8,999

  • Toyota

593 Lancaster Ave
Malvern, PA 19355

  • Sales: 484-329-7300
  • Service: 484-329-7302
  • Parts: 484-329-7306